Julkaisu

Reference

Rissanen A, Uusitupa M. Lihavuus ja ahmimishäiriö. Kirjassa: Neuvonen PJ , Himberg J-J, Huupponen R, Kivistö KT, Ylitalo P, toim. Kliininen farmakologia ja lääkehoito, s. 428-434. [Helsinki]: Kandidaattikustannus, 2002.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Administration Centre
    • Matti Uusitupa

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008