Julkaisu

Reference

Kankkunen P, Vehviläinen-Julkunen K, Pietilä A-M. Lasten leikkauskivun arviointi kotona - kyselytutkimus 1-6-vuotiaiden lasten vanhemmille. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2002:39:304-311.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Education and Research
    • Katri Vehviläinen-Julkunen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008