Julkaisu

Reference

Halmetoja K, Jokelainen S, Järvinen I, Räihä T, Tervonen S. Katse sisällöntuotantoon. Julkaisussa: Kähkönen E, toim. Projektina verkko-oppiminen. Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen yhteistyönä, s. 65-82. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2002. Opetusteknologiakeskuksen selosteita 3.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008