Julkaisu

Reference

Airaksinen O, Kouri J-P. Kivun luokittelu ja arviointi. Kirjassa: Leirisalo-Repo M, Hämäläinen M, Moilanen E, toim. Reumataudit. 3 uud. p., s. 135-150. Helsinki: Duodecim, 2002.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery/Physiatrics
    • Olavi Airaksinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Physical Medicine Rehabilitation
    • Olavi Airaksinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008