Julkaisu

Reference

Palovaara M, Taam-Ukkonen M, Korhonen T, Turunen H. Operatiivisten sairaanhoitajien kokemuksia hoitotyön portfoliokoulutuksesta. Pinsetti 2002(4):20-21.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008