Julkaisu

Reference

Hakulinen T, Haapakorva A. Itä-Suomen neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus tukemaan lapsiperheitä ja neuvolatyötä. Terveydenhoitaja 2002(9):30-31.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008