Julkaisu

Reference

Aukee P, Immonen P, Penttinen J, Laippala P, Airaksinen O. Increase in pelvic floor muscle activity after 12 week´s training: a randomized prospective pilot study. Urology 2002:60:1020-1024.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

 • Department of Obstetrics and Gynaecology
  • Jorma Penttinen
 • Department of Surgery/Physiatrics
  • Olavi Airaksinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

 • Department of Obstetrics and Gynecology
  • Jorma Penttinen
 • Physical Medicine Rehabilitation
  • Olavi Airaksinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008