Julkaisu

Reference

Leinonen V, Kankaanpää M, Hänninen O, Airaksinen O, Taimela S. Paraspinal muscle responses during sudden upper limb loading. Eur J Appl Physiol 2002:88:42-49.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Physical Medicine Rehabilitation
    • Olavi Airaksinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008