Julkaisu

Reference

Antikainen R, Tacke U. Epävakaan persoonallisuushäiriöpotilaan hoito. Yhteenveto APA:N hoitosuosituksesta. Suomen Lääkärilehti 2002:57(47):4813-4817.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry
    • Ulrich Tacke

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Risto Antikainen
    • Ulrich Tacke

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008