Julkaisu

Reference

Louheranta A. Impact of Dietary Fat on Insulin Sensitivity, Glucose Metabolism, Serum Lipids and Coagulation Factors. Doctoral dissertation. 2002. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 290. 87 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Administration Centre

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008