Julkaisu

Reference

Pietilä A-M, Häggman-Laitila A. Kohti terveyttä edistävän hoitotyön vaikuttavuuden arviointia: empiirinen esimerkki perheinterventioista. Julkaisussa: Koivisto T, Muurinen S, Peiponen A, Rajalahti E, toim. Hoitotyön vuosikirja 2003. Terveyden edistäminen, s. 35-50. Helsinki: Tammi, 2002. Hoitotyön vuosikirja.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008