Julkaisu

Reference

Turunen H. Critical Learning Incidents and Use as a Learning Method. A Comparison of Finnish and British Nurse Student Teachers. Doctoral dissertation. 2002. Kuopio University Publications E. Social Sciences 93. 91 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008