Julkaisu

Reference

Salmén T. Genetic Influences of the Sex Steroid Pathway on Fracture Risk and the Effect of Hormone Replacement Therapy in Early Postmenopausal Women. Doctoral dissertation. 2002. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 289. 79 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Surgery

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008