Julkaisu

Reference

Jämsen T. Endovascular and Surgical Revaskularizations for Chronic Lower Limb Ischemia. 5- to 10-Year Outcome. Doctoral dissertation. 2002. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 286. 93 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Radiology
    • Tiia Jämsen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008