Julkaisu

Reference

Martikainen T, Gylling H. Lihavuuden konservatiivisen hoidon tuloksellisuus. Suomen Lääkärilehti 2002:57:4329-4334.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Medicine
    • Tarja Martikainen
    • Helena Gylling

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008