Julkaisu

Reference

Pietilä A-M, Varjoranta P. Terveyden edistäminen moniammatillisena yhteistyönä: hoitotyön tutkimus- ja kehittämisohjelman laatiminen perusterveydenhuoltoon. Ylihoitajalehti 2002:30(6):4-7.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008