Julkaisu

Reference

Lankinen P, Pietilä A-M, Nuutinen O, Louheranta A. Hoitajien valmiudet aikuistyypin diabeetikoiden ruokavalio-ohjauksessa. Terveydenhoitaja 2002(7):14-17.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008