Julkaisu

Reference

Gylling H, Miettinen TA. Inheritance of cholesterol metabolism of probands with high or low cholesterol absorption. J Lipid Res 2002:43:1472-1476.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: http://www.jlr.org

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: http://www.jlr.org


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Medicine
    • Helena Gylling

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008