Julkaisu

Reference

Simonen PP, Gylling HK, Miettinen TA. Diabetes contributes to cholesterol metabolism regardless of obesity. Diabetes Care 2002:25:1511-1515.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: http://vertex.helsinki.fi/cgi-bin/ovidweb

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: http://vertex.helsinki.fi/cgi-bin/ovidweb


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Medicine
    • Helena Gylling

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008