Julkaisu

Reference

Hallikainen M, Sarkkinen E, Wester I, Uusitupa M. Short-term LDL cholesterol-lowering efficacy of plant stanol esters. BMC Cardiovasc Disord [Online: http://www.biomedcentral.com/1471-2261/] 2002:2:1-14.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: http://www.biomedcentral.com/1471-2261/2/14

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: http://www.biomedcentral.com/1471-2261/2/14


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Administration Centre
    • Matti Uusitupa

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008