Julkaisu

Reference

Grönlund-Pakkanen S. Photodynamic Therapy with Aminolevulinic Acid Induced Protoporphyrin IX in the Treatment of Superficial Bladder Cancer. An Experimental Study. Doctoral dissertation. 2002. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 272. 81 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery
    • Sari Grönlund

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Surgery
    • Sari Grönlund

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008