Julkaisu

Reference

Koikkalainen M, Mykkänen H, Julkunen J, Saarinen T, Lappalainen R. Changes in eating and weight control habits after myocardial infarction. Patient Educ Couns 2002:46:125-130.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: www.elsevier.com/locate/pateducou

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: www.elsevier.com/locate/pateducou


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008