Julkaisu

Reference

Söder H. Restenosis after Infrainguinal Artery Balloon Angioplasty for Chronic Limb Ischemia. Doctoral dissertation. 2002. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 271. 130 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Radiology
    • Heini Söder
  • Department of Surgery

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008