Julkaisu

Reference

Mäntyjärvi M. Silmäsairaudet ja ajokyky. Kirjassa: Karkola K, Müller K, Ojala M, toim. Liikennelääketiede. 1. p., s. 74-81. Helsinki: Duodecim, 2002.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Ophthalmology
    • Maija Mäntyjärvi

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Ophthalmology
    • Maija Mäntyjärvi

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008