Julkaisu

Reference

Tossavainen K, Turunen H, Tupala M. Yhteistoiminnallisuus terveyden edistämisessä ja terveyden oppimisessa. Promo: Terveyden edistämisen lehti 2002(2):8-11.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008