Julkaisu

Reference

Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K. Terveystieteiden maisteriksi hoitotieteessä: opiskelumahdollisuudet Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksella. Ylihoitajalehti 2002:30(1):16-17.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Education and Research
    • Katri Vehviläinen-Julkunen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008