Julkaisu

Reference

Korhonen M. Dietary Treatment of Elevated Blood Pressure. Doctoral dissertation. 2002. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 264. 91 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Administration Centre

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008