Julkaisu

Reference

Arokoski JPA. Nivelrikon patogeneesi. Kirjassa: Leirisalo-Repo M, Hämäläinen M, Moilenen E, toim. Reumataudit. 3. uud. p., s. 62-69. Helsinki: Duodecim, 2002.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery/Physiatrics
    • Jari Arokoski

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Physical Medicine Rehabilitation
    • Jari Arokoski

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008