Julkaisu

Reference

Eskola J, Pietilä A-M. Eläytymismenetelmä ja terveysvalinta: ekskursio eläytymismenetelmän käyttöön nuoren terveysvalinnassa. Kirjassa: Pietilä A-M, Hakulinen T, Hirvonen E, Koponen P, Salminen E-M, Sirola K, toim. Terveyden edistäminen. Uudistuvat työmenetelmät, s. 243-261. Helsinki: WSOY, 2002.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008