Julkaisu

Reference

Pietilä A-M, Eirola R, Vehviläinen-Julkunen K. Työmenetelmiä terveyttä edistävässä asiakastyössä. Kirjassa: Pietilä A-M, Hakulinen T, Hirvonen E, Koponen P, Salminen E-M, Sirola K, toim. Terveyden edistäminen. Uudistuvat työmenetelmät, s. 148-171. Helsinki: WSOY, 2002.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Education and Research
    • Katri Vehviläinen-Julkunen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008