Julkaisu

Reference

Pietilä A-M, Hakulinen T, Hirvonen E, Koponen P, Salminen E-M, Sirola K, toim. Terveyden edistäminen. Uudistuvat työmenetelmät. Helsinki: WSOY, 2002. 316 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Toimitettu oppikirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Edited prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008