Julkaisu

Reference

Alaranta H, Pohjolainen T, Airaksinen O, Salminen JJ . Suomalainen fysiatria - erikoislääkäreistä joka kolmas on tehnyt väitöskirjan. Suomen Lääkärilehti 2002:57(1):74-75.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery/Physiatrics
    • Olavi Airaksinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Physical Medicine Rehabilitation
    • Olavi Airaksinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008