Julkaisu

Reference

Turunen H, Korhonen T, Pelkonen M. Tuutorointi hoitotieteen oppimisen ja opetuksen tukena. Julkaisussa: Voutilainen U, Haapaniemi T, toim. Ohjaus - opiskelun voimavara. Joensuun, Kuopion ja Oulun yliopistojen ja Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun opiskelijanohjaushankkeen ensimmäisen toimintavuoden raportti, s. 42-44. 2001. Kuopion yliopiston julkaisuja F. Yliopistotiedot 27.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008