Julkaisu

Reference

Ylinen J, Häkkinen A, Kiviranta I, Tarvainen U, Herno A, Airaksinen O. Kirjoittajien vastine edelliseen (Kuntoutustarve lannerangan välilevytyräleikkauksen jälkeen). Suomen Lääkärilehti 2001:56(44):4544-4545.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery/Physiatrics
    • Olavi Airaksinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Physical Medicine Rehabilitation
    • Arto Herno
    • Olavi Airaksinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008