Julkaisu

Reference

Airaksinen O, Rantanen P, Sihvonen T, Airaksinen K, Hänninen O, Herno A. Monitoring of muscle fatigue during isokinetic exercise. Acupunct Electrother Res 2001:26(4):253-261.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery/Physiatrics
    • Olavi Airaksinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Physical Medicine Rehabilitation
    • Olavi Airaksinen
    • Teuvo Sihvonen
    • Arto Herno

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008