Julkaisu

Reference

Helminen HJ, Arokoski JPA, Kiviranta I. Polven ja lonkan nivelrikon ehkäisy - haavettako vain? Suomen Lääkärilehti 2001:56(51-52):5259-5262.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008