Julkaisu

Reference

Lauritsalo L, Mustonen P. Rintarekonstruktio proteesilla kohentaa itsetuntoa ja elämänkalaatua. Pinsetti 2001(3):24-25.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery
    • Paula Mustonen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Surgical Units
    • Liisa Lauritsalo
  • Department of Surgery
    • Paula Mustonen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008