Julkaisu

Reference

Kröger H. Osteoporoottisten murtumien sekundaaripreventio ortopedin kannalta. Suom Ortop Traumatol 2001:24:313-316.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery
    • Heikki Kröger

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Surgery
    • Heikki Kröger

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008