Julkaisu

Reference

Böhm J. Prognosis of Differentiated Thyroid Carcinoma. Relation to Clinical Factors and Cell Adhesion. Doctoral dissertation. 2001. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 244. 103 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Pathology and Forensic Medicine
    • Jan Böhm
  • Department of Surgery
  • Department of Internal Medicine

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Pathology
    • Jan Böhm
  • Department of Surgery
  • Department of Medicine

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008