Julkaisu

Reference

Juvakka T, Kylmä J. Nuorten toivon tutkimus hoitotieteellisissä julkaisuissa vuosina 1984-1999. Hoitotiede 2001:13(6):330-340.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008