Julkaisu

Reference

Miettinen H. Lonkan ja polven tekonivelleikkaus 2000-luvulla. Pääkirjoitus. Suomen Lääkärilehti 2001:56:979-980.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Pääkirjoitus tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Editorial in scientific journal.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery
    • Hannu Miettinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Surgery
    • Hannu Miettinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008