Julkaisu

Reference

Jakonen S, Tossavainen K. Terveyden edistäminen hoitotyössä ja koulutuksessa. Julkaisussa: Kaila A, toim. Luovuuden liekki. Laatua ja osaamista terveydenhuollossa, s. 74-84. Itä-Suomen lääninhallitus, 2001. Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja 60.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008