Julkaisu

Reference

Pirinen E, Alakärppä A, Poikolainen E, Pääkkönen M, Kiviluoto T, Mykkänen L, Alhava E. Mahapantaleikkaus lihavuuden kirurgisena hoitona. Suomen Lääkärilehti 2001:56(3):295-298.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

 • Department of Surgery
  • Matti Pääkkönen
  • Esko Alhava
 • Department of Internal Medicine
  • Leena Moilanen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

 • Department of Surgery
  • Elina Pirinen
  • Eero Poikolainen
  • Matti Pääkkönen
  • Esko Alhava
 • Department of Medicine
  • Leena Moilanen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008