Julkaisu

Reference

Jakonen S, Tervonen E, Moilanen A, Eskelinen M, Kallinen S, Kähkönen E, Pekkonen P, Hiltunen T, Tossavainen K. Terveys ja hyvinvointi kouluyhteisössä. Kiva Koulu kehittämishankkeen (1996-2000) toiminta ja arviointi. Itä-Suomen lääninhallitus, 2001. Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja 47. 161 s., liitel.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu ammatillinen kirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Authored profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008