Julkaisu

Reference

Pelkonen M, Hakulinen P, Koistinen E. Yhteistyötä perheiden terveyden hyväksi. Äitiys- ja lastenhuollon moniammatillinen kehittämisprojekti Sortavalassa 1995-1999. Itä-Suomen lääninhallitus, 2001. Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja 50. 51 s., liitel.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu ammatillinen kirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Authored profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008