Julkaisu

Reference

Pietilä A-M, Eirola R. Elämänhallintavalmiudet ja terveys: Miten edistetään työikäisten terveyttä tulevaisuudessa? Julkaisussa: Voutilainen P, Saranto K, Peiponen A, Mikkola T, toim. Hoitotyön tulevaisuus, s. 73-86. Helsinki: Tammi, 2001. Hoitotyön vuosikirja 2002.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008