Julkaisu

Reference

Pelkonen M, Hakulinen T. Lapsiperheet hoitotyön asiakkaina tulevaisuudessa. Julkaisussa: Voutilainen P, Saranto K, Peiponen A, Mikkola T, toim. Hoitotyön tulevaisuus, s. 61-72. Helsinki: Tammi, 2001. Hoitotyön vuosikirja 2002.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008