Julkaisu

Reference

Arponen R, Airaksinen O. Fysikaaliset hoidot. In: Arponen R, Airaksinen O, eds. Hoitava hieronta, p. 177-192. Porvoo: WSOY, 2001.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In English.


Tekijšt

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery/Physiatrics
    • Olavi Airaksinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Physical Medicine Rehabilitation
    • Olavi Airaksinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008