Julkaisu

Reference

Arponen R, Airaksinen O. Asiakaslähtöinen hierontatyö. Kirjassa: Arponen R, Airaksinen O, toim. Hoitava hieronta, s. 38-69. Porvoo: WSOY, 2001.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Surgery/Physiatrics
    • Olavi Airaksinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Physical Medicine Rehabilitation
    • Olavi Airaksinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008