Julkaisu

Reference

Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K, Häggman-Laitila A. Preventiivisen perhehoitotyön kehittäminen. Julkaisussa: Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K, Häggman-Laitila A, Saastamoinen H-M, toim. Preventiivinen perhehoitotyö. Terveyttä edistävien työmenetelmien arviointia Lapsiperhe-projektissa, s. 175-180. 2001. Kuopion yliopiston selvityksiä E. Yhteiskuntatieteet 27.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Education and Research
    • Katri Vehviläinen-Julkunen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008